Progenion luftrenare

Bättre hälsa med ett friskare hem!

Det finns olika skäl för att skaffa en luftrenare, till exempel för att minska besvär av allergier eller andra luftvägssjukdomar, för att avlägsna svampsporer och partiklar från t.ex. vedeldning, för att motverka bakterier och virus eller för att ta bort dålig lukt.
Med Progenion luftrenare kan du skapa ett bättre inomhusklimat.

Vi erbjuder flera modeller luftrenare med olika kombinationer av reningstekniker. För att kunna göra ett bra val är det viktigt att ställa sig vissa frågor som t.ex.:

- vad är det personliga skälet till att köpa en luftrenare?
- hur stort är rummet där luftrenaren ska vara placerad?
- vilka filtertekniker önskas?

Filtertekniker i Progenion luftrenare:

Jonisator:
Alla våra luftrenare producerar negativa joner som kan uppfattas som mycket fräsch luft. Vi känner igen det t.ex. från att stå nära havet, ett vattenfall eller luften efter ett åskväder, där det också finns negativer joner i luften. Här brukar vi gärna ta djupa andetag. Negativa joner:

- förbättrar luftkvalitén, den blir "fräsch"
- förbättrar (även mental) hälsa
- binder dammpartiklar, pollen, rök m.m.
- minskar skadliga gaser

Ozon:
- desinfektion
- luktreducerande

HEPA-filter
- tar bort partiklar större än 0,3 mikron

ULPA-filter
- tar bort partiklar större än 0,12 mikron

Aktivkolfilter
- tar bort gaser och lukter

UV-C-lampa
- avlägsnar bakterier och virus

Alla luftrenare är utrustade med en jongenerator. Beroende på modell kombineras detta med andra filtertekniker såsom förfilter, HEPA filter eller ULPA filter, aktivkolfilter, elektrostatiskt filter och UV-C lampa. Vissa modeller kan ange antal partiklar i luften och anpassar rengöringen automatiskt efter det.
Det finns modeller som är utrustade med en värmefunktion och luftbefuktare.