Återhämtning

Återhämtning är avgörande för en god hälsa!
Allt för ofta går vi på högvarv lite för länge. Vi kör på, lyssnar inte på kroppens signaler och "vaknar" ofta lite för sent, när kroppens signaler inte längre går att ignorera.

Återhämtning behövs för att kunna reparera kroppen när den utsattes för stress. Brist på återhämtning påverkar både hjärnan och resten av kroppen negativt och kan leda till långtidssjukdom! Vi behöver lära oss att tolka kroppens signaler och ge oss själva utrymme för den viktiga friskfaktorn återhämtning. Att unna sig regelbunden återhämtning kan förebygga sjukdom.

Fördelarna med Peter Hess®-Klangmassage
Under en klangmassage uppstår en atmosfär av säkerhet och trygghet, som gör det möjligt att släppa taget - släppa taget om stress, rädslor, bekymmer, tvivel och liknande känslor som har en negativ påverkan på vår hälsa.

I denna lugnande atmosfär kan de ofta kretsande tankarna komma till ro. Det är en förutsättning för hälsa i helhetsperspektivet och grunden till skapandet av ett glädjefyllt och kreativt liv. När du slappnar av kan du lära känna din kropp och därmed lyssna i tid till olika signaler din kropp ger dig. 

Skapandet av förbättrad kroppsuppfattning och självrespekt är en present till dig själv!
Att känna hur kroppen efter kanske en lång tid kan slappna av och att uppfatta andningen som sätter din livsenergi i flöde är en djup upplevelse som ger dig viktig återhämtning och kan berika ditt liv långsiktigt!