Osteopatisk behandling

Anamnes = sjukdomshistoria
Innan första behandlingen tar osteopaten en omfattande anamnes. Detta både för att förstå vad denna kropp har varit med om under livet (sjukdomar, olyckor, stress, m.m.), kunna förstå varför kroppen uttrycker de respektiva symptomen och även för att under behandlingen kunna ta hänsyn till den enskilda kroppens förutsättningar. 

En anamnes är även viktig för att kunna bedöma om det skulle behövas ytterligare läkarundersökningar/utredningar (t.ex. röntgen, MR, blodundersökningar, m.m.) innan en osteopatisk behandling kan påbörjas. Att kunna göra en sådan medicinsk bedömning ingår i osteopatens utbildning. Allt detta för patientens säkerhet och för att kunna ge patienten en individuellt anpassad behandling. 
Undersökning
Undersökningen innan den första behandlingen består dels av osteopatiska tester, men vid behov även av systemiska tester, neurologiska tester och ortopediska tester för att komma fram till en diagnos och en individuellt anpassad behandlingsplan. 
Den omfattande undersökningen är viktig för patientens säkerhet, men även för att kunna förstå vad som hindrar kroppen från att upprätthålla hälsa och sedan stimulera kroppens egna självreglerande förmåga att läka.
Behandling
Behandlingen går ut på att återställa kroppens fysiska balans och främja dess naturliga kapacitet att läka sig själv. Med hjälp av manuella tekniker stimulerar osteopaten kroppens egna självläkande förmåga genom optimering av rörelse, strukturellt som funktionellt. En osteopat behandlar kroppen alltid i sin helhet, både anatomiskt och fysiologiskt, för att återskapa balansen mellan alla kroppens system. Inom osteopatin finns det ett stort spektrum av tekniker. Osteopatin är känd för att även kunna erbjuda väldigt mjuka tekniker. Det gör det möjligt att kunna behandla de flesta patienter, även de som av någon anledning inte tål kraftiga tekniker.