Filosofi

Inom osteopatin ser man alltid till helheten och tar hänsyn till att alla system i kroppen påverkar varandra. Osteopaten anser att sjukdomar är ett uttryck av störd kroppsfunktion, mekaniskt, fysiologiskt och/eller psykologiskt, vilket då hindrar kroppens egna hälsobringande processer att upprätthålla hälsa och kroppsfunktion. 
Osteopaten letar orsaken till vad som hindrar kroppen från att läka sig själv och stimulerar sedan kroppens egna självreglerande förmåga att läka genom optimering av rörelse, strukturellt såväl som funktionellt.

Alla delar av kroppen fungerar på ett integrerat sätt och är beroende av varandra.
Om funktionen i en del påverkas så måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för detta, vilket kan leda till stelhet, inflammation, smärta och annan påverkan på hälsan.
När kroppen är fri från restriktioner så fungerar kroppens självläkande förmåga som bäst.

Osteopatisk medicin bygger på en filosofi om upprätthållande av hälsa och kan sammanfattas i 

FYRA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER:
  • Kroppen är en enhet. Body, mind, spirit / kropp, sinne och själ och alla system påverkar varandra!
  • Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet.
  • Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra.
  • Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion. Därmed är varje osteopatbehandling en individuellt anpassad behandling.