Historik

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still (1828-1917). Still hade studerat bland annat filosofi och anatomi. Han praktiserade som läkare i Kansas och tjänstgjorde under inbördeskriget för nordstaterna mot sydstaterna. Efter att tre av hans barn hade dött i en epidemisk hjärnhinneinflammation trots att han och flera av hans kollegor hade försökt att rädda deras liv, så började Still söka andra alternativ än den ortodoxa medicinen. Han genomförde många anatomiska dissektioner och efter cirka 10 år så presenterade han 1874 på Baker University i Kansas det han hade kommit fram till - osteopatins början. Sedan dess har många bidragit till osteopatins utveckling, än idag med hänsyn till den osteopatiska filosofin och dess grundprinciper.