Osteopati

Osteopati är en holistisk vetenskap, en filosofi och en konst. 
Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA 
av läkaren A.T. Still och är grundläran till många manuella metoder som finns idag. 

Osteopati baseras på samma vetenskap som den konventionella skolmedicinen
dvs anatomi, fysiologi och patofysiologi. I USA är osteopater läkarlegitimerade och i många europeiska länder ingår osteopatin i den statliga sjukvården.

Osteopaten anser att sjukdomar är ett uttryck av en störd kroppsfunktion,
mekaniskt, fysiologiskt och/eller psykologiskt. Sjukdom leder till att kroppens egna hälsobringande processer är hindrade att upprätthålla hälsa och kroppsfunktion.

Osteopater letar orsaken till vad som hindrar kroppen från att läka sig själv
och stimulerar sedan kroppens egna självreglerande och självläkande förmåga genom optimering av rörelse, både strukturellt och funktionellt.